Pismo Starosty Ostrzeszowskiego do Ministra Zdrowia

Pan

Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

W związku z wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu mieszkańców i podmiotów gospodarczych, wynikających ze wzrostu ilości zakażeń COVID 19 – tzw. stref czerwonych i żółtych
w powiatach przedstawiam uwagi w stosunku do wprowadzonych od 8 sierpnia 2020 roku uregulowań:

  1. Zasadne byłoby bardziej wnikliwe przyjrzenie się geografii zakażenia (punktowe czy rozsiane na danym terytorium) w celu określenia jego oddziaływania na danym terenie.

W tym celu należałoby wyznaczyć (podobnie tak jak przy tzw. ptasiej grypie) 2 strefy oddziaływania – pierwszą i drugą. Dopiero na tej podstawie można określić obszary czerwone i żółte.

  1. W przypadku lokalnych zakażeń uzasadnione byłoby oznaczenie strefami zakażenia czerwoną i żółtą również gmin bezpośrednio graniczących z miejscami występowania COVID 19, o ile na podstawie analiz występują powiązania z miejscem zakażenia. Nie musi to dotyczyć wyłącznie obszaru jednego powiatu.

W chwili obecnej ograniczeniami objęto tereny powiatu ostrzeszowskiego nie mające istotnych powiązań funkcjonalnych z ogniskiem zakażenia.

  1. Wnioskuję, aby tak przygotowane propozycje miał możliwość zaopiniować Powiatowy Sztab Kryzysowy (samorząd, służby mundurowe, służby sanitarne), choćby w ciągu 24 godzin.

Daje to możliwość lepszego przeanalizowania powziętych działań i ich uzupełnienie.

  1. Głębszemu przeanalizowaniu powinny podlegać ograniczenia w organizacji imprez rodzinnych (wesela!). Często są one organizowane dla klientów spoza terenu powiatu, gdzie restrykcje nie obowiązują. Restauratorzy informują też, że może następować zjawisko przenoszenia uroczystości z terenu powiatu, na obszary nie objęte sankcjami.

  2. Proszę o rozważenie możliwości składania wniosków o odszkodowanie przez podmioty, które poniosły straty w wyniku wprowadzenia ograniczeń. W tym celu Powiatowy Urząd Pracy winien dysponować odpowiednia pulą środków na ten cel.

Intencją tego pisma jest aktywne uczestnictwo lokalnych samorządów w działaniach mających na celu skuteczne zminimalizowanie zakażeń wirusem Sars Cov 2.

Uprzejmie informuję, że pismo zostało skonsultowane z Burmistrzami i Wójtami z terenu powiatu ostrzeszowskiego.

Lech Jaanicki

Starosta OstrzeszowskiZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest