Powiat Ostrzeszowski: Pięknieje wielkopolska wieś

5 bm. w sali sesyjnej Starostwa miało miejsce uroczyste podpisanie umów dotyczących XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Tego dnia wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy z włodarzami gmin, których sołectwa otrzymały dofinansowanie na realizację zgłoszonych projektów. W sumie dofinansowanych zostało dziewięć projektów (łączna kwota to 427 tys. zł) o łącznej wartości blisko 1,4 mln zł.
– W skali województwa złożono ponad 280 projektów, z czego ocenę merytoryczną przeszło 256 projektów, natomiast, mimo że zwiększyliśmy środki w sposób znaczący, dofinansowanie uzyskało 137 projektów. Wynika to też z tego, że w tym roku zwiększyliśmy możliwość uzyskania wsparcia z 30 do 50 tysięcy zł – przyznał marszałek Grabowski.
Z faktu, że m.in. dzięki środkom z tego programu remontowane są świetlice wiejskie cieszył się obecny na uroczystości poseł Andrzej Grzyb. – Po pewnym okresie zawahania te świetlice wiejskie, domy ludowe czy domy strażaka znowu, na powrót stają się centrami kulturotwórczymi – dowodził. – Covid oczywiście je pozamykał, ale myślę, że w chwili obecnej to się uda reaktywować.
Dodajmy, że w drugiej części uroczystości wójtowie Czajkowa, Doruchowa i Kraszewic oraz burmistrz Mikstatu podpisali dodatkowo umowy potwierdzające przyznanie środków z budżetu wojewódzkiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Każdy z samorządów odebrał czek opiewający na 113.500 złotych. Wcześniej takie samo wsparcie otrzymała też gmina Grabów nad Prosną.
RED

PRZYZNANE ŚRODKI

GMINA DORUCHÓW
Sołectwo Skarydzew
Tytuł projektu: Na sali spotykać się pragniemy, ale ciemności i zimna nie chcemy – remont Domu Ludowego w Morawinie. Dotacja: 50.000 zł.
Sołectwo Doruchów I
Tytuł projektu: Schody do nieba a nam podjazdu do lekarza potrzeba – zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Zdrowia w Doruchowie.
Dotacja: 50 000 zł.

GMINA GRABÓW
Sołectwo Dębicze
Tytuł projektu: Mieszkamy – zmieniamy. Remont świetlicy wiejskiej w Dębiczach. Dotacja: 50.000 zł
Sołectwo Grabów – Wójtostwo
Tytuł projektu: Serce wsi – remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabów Wójtostwo. Dotacja: 50.000 zł.

GMINA KOBYLA GÓRA
Sołectwo Mąkoszyce
Tytuł projektu: Wspólne wspomnienia integrują naszą wiejską społeczność – utworzenie parku maszyn rolniczych naszych pradziadków. Dotacja: 50.000 zł.

GMINA KRASZEWICE
Sołectwo Kuźnica Grabowska
Tytuł projektu: Kuźnica Grabowska do remontu sali wiejskiej przystępuje i mieszkańców integruje. Dotacja: 50.000 zł.
Sołectwo Kraszewice nr 1
Tytuł projektu: Ku pamięci! – Zagospodarowanie centrum miejscowości Kraszewice wokół 1000-letniego cisa poprzez utworzenie integracyjnej strefy rekreacji.
Dotacja: 48.000 zł.

GMINA OSTRZESZÓW
Sołectwo Szklarka Przygodzicka
Tytuł projektu: Remont sali wiejskiej w Szklarce Przygodzickiej. Dotacja: 50.000 zł
Sołectwo Zajączki
Tytuł projektu: Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem sali wiejskiej w miejscowości Zajączki. Dotacja: 50.000 zł.Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest