Prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia zrezygnował

30 września na ręce Zgromadzenia Wspólników i do wiadomości Rady Nadzorczej, rezygnację złożył prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Marek Nowiński. Rezygnacja została przyjęta.

Do czasu wyłonienia nowego prezesa placówką kierować będzie dyrektor ds. pielęgniarstwa Katarzyna Rutkowska.
Starosta Ostrzeszowski wystąpił do Rady Nadzorczej OCZ o niezwłoczne ogłoszenie konkursu na stanowisko prezesa Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.



Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest