Radni za obniżką wynagrodzenia starosty

Rada Powiatu w Ostrzeszowie po raz drugi podeszła do uchwały, na mocy której zmniejszeniu ulec miałoby wynagrodzenie starosty. Tym razem uzyskano już większość pozwalającą na jej przyjęcie, choć przebieg dyskusji poprzedzającej głosowanie dowiódł, że sprawa wciąż budzi duże emocje.

Przypomnijmy, przedłożony Radzie projekt uchwały to konsekwencja Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, na mocy którego o 20% mniej mieliby zarabiać m.in. wójtowie, burmistrzowie, starostowie i prezydenci miast. W przypadku Janickiego obniżka wyniosłaby około 2 tys. zł, do 10.180 zł. Na poprzedniej sesji Rady Powiatu, za sprawą zbyt małej liczby głosów na „tak”, uchwały nie udało się podjąć. 20 sierpnia, o ponowne wniesienie jej pod obrady wniósł sam starosta Lech Janicki.
– Jest niezręcznością i pewnym dyskomfortem prawnym pozostawać w sprzeczności z ustawą – wyjaśniał. – Ona budzi wątpliwości prawne z każdej strony, natomiast bycie w porządku z ustawą jest dla mnie sprawą podstawową.
Zgodnie z przyjętą wykładnią prawną, biorąc pod uwagę m.in. zapisy Kodeksu Pracy, postanowiono zachować tzw. okres uprzedzenia, równy trzymiesięcznemu okresowi wypowiedzenia. Na lipcowym posiedzeniu Rady Powiatu, radca prawny Marcin Małecki wyjaśniał, że wypowiedzenie dotyczy zarówno warunków pracy, jak i płacy. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały „…prymat stosowania mają przepisy kodeksu pracy nad przepisami Rozporządzenia, co wynika z wykładni systemowej ww. aktów prawnych, a także hierarchicznego uporządkowania niniejszych aktów w systemie prawnym RP.”
Takie postawienie sprawy ostro skrytykował radny Stanisław Hemmerling.
– Trzymiesięczny okres wypowiedzenia będzie się liczył od dzisiaj, czyli zapewni godne wynagrodzenie do końca kadencji. Dziękuję, nie biorę w tym udziału – oświadczył i zapowiedział, że w głosowaniu nie weźmie udziału.
Zupełnie inne stanowisko zaprezentował lider opozycyjnego klubu radnych Kazimierz Obsadny. Jego zdaniem, trzymiesięczne wypowiedzenie to trafne posunięcie.
– Jeżeli tej klauzuli by nie było, to sądy w Polsce tym tematem będą zawalone. Wszyscy będą żądać wypowiedzenia warunków płacy. I niestety, w każdym sądzie starostowie i burmistrzowie na pewno te sprawy wygrają – dowodził.
Zarówno Obsadny, jak i Hemmerling krytykowali fakt, że wynagrodzenie starosty ustalono na poziomie zbliżonym do maksymalnego. Właśnie to spowodowało potrzebę jego obniżenia.
– Niektórzy dostaną o 500-600 złotych więcej, co świadczy, że tamci ludzie na stanowiskach samorządowych rozumieli, że mają pełnić służbę i pierwej myśleć o ludziach, a nie o swoich portfelach i kieszeniach – oceniał Hemmerling.
12 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, dwóch wstrzymało się od głosu, a dwóch, w tym starosta, nie wzięło udziału w głosowaniu. Tym samym uchwała została podjęta.
Podczas obrad wiele miejsca poświęcono problemom domów pomocy społecznej. Radni wysłuchali sprawozdań dyrektorów wszystkich tego typu placówek funkcjonujących w powiecie, a konkretnie w Marszałkach, Kochłowach i Kobylej Górze. Każdy z nich boryka się poważnymi trudnościami finansowymi, spowodowanymi przede wszystkim zbyt niskim kosztem utrzymania jednego pensjonariusza. W konsekwencji wciąż brakuje pieniędzy na godne wynagrodzenia pracowników.
Należy zaznaczyć, że na sesji goszczono pięciu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie, którzy uczestniczyli w gaszeniu potężnych pożarów lasów w Szwecji. St. asp. Adrian Kwikert, asp. Michał Mamczak, st. ogn. Dariusz Strzelecki, ogn. Grzegorz Stempniewicz i st. sekc. Łukasz Kolasa otrzymali listy gratulacyjne i wysłuchali podziękowań.
– Jest to doskonała promocja naszej jednostki – podkreślił starosta Janicki. – Cieszę się, że tak dobre recenzje płynęły ze Szwecji. Może oni myśleli, że nasza straż jest taka sobie średnia, a ona jest po prostu doskonała, z doskonałymi umiejętnościami i doskonałym sprzętem. Była to możliwość zaprezentowania się całej Europie. REKZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest