S11 coraz bliżej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kępno.

– Konsekwentnie realizujemy nasze zapowiedzi dotyczące budowy tak bardzo potrzebnych dróg w naszej Ojczyźnie. Budowa S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno została ujęta w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych – mówi poseł Jan Mosiński.

Spodziewany termin uzyskania DŚU to I kwartał 2022 r. Dalszy etap prac przygotowawczych to opracowanie Koncepcji programowej, która uszczegółowi rozwiązania projektowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu przebiegu S11. Jest to ostatni etap prac studialnych, po zakończeniu którego można będzie rozpocząć etap opracowania projektu budowlanego. Później pozostanie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz budowa drogi.

Postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie Projektuj i buduj powinno zostać ogłoszone w II połowie 2023 r. Roboty realizowane będą w latach 2025-2027.

Budowa drogi ekspresowej S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno została ujęta w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Droga ekspresowa S11 stanowi fragment trasy łączącej Katowice z Poznaniem, jak również element ważnego w skali kraju połączenia drogowego łączącego Poznań ze środkowym wybrzeżem Bałtyku.

fot. GDDKIAZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest