Śmieci pociągną za kieszeń

Najprawdopodobniej we wszystkich gminach powiatu ostrzeszowskiego wzrosną w tym roku opłaty za wywóz śmieci. Ich wysokość będzie znana po podpisaniu nowych umów z firmami odbierającymi odpady. W gminie Kobyla Góra nowe stawki obowiązują już od 1 stycznia.

CZAJKÓW

– Na dzień dzisiejszy nie planujemy podwyżek, ponieważ obowiązuje nas umowa z firmą odbierającą odpady, która kończy się z końcem czerwca tego roku – informuje Marcin Bednarek z Urzędu Gminy Czajków. Dodaje jednak równocześnie, że Gminę czeka nowy przetarg, w związku z kończącą się w połowie tego roku umową. – Co będzie potem, to czas pokaże. Będziemy ogłaszać przetarg i wtedy się okaże, co i jak – wyznaje Bednarek.

DORUCHÓW

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w gminie od stycznia wprowadzony jest nowy system segregacji odpadów na pięć frakcji. Spowoduje to zwiększenie ilości przejazdów firmy zbierającej od mieszkańców śmieci. Przewiduje się również dostosowanie pojemników do wymagań rozporządzenia. Wpłynie to zapewne na wzrost kosztów wywozu śmieci.
– Przewidujemy podwyższenie opłaty za zagospodarowanie odpadów, jednakże na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć do jakiego poziomu ona wzrośnie – mówi Honorata Pacholik z Urzędu Gminy w Doruchowie. – Po 2-3-miesięcznym działaniu nowego systemu i otrzymaniu faktur przeanalizujemy wydatki i wpływy, i wówczas podejmiemy decyzję, co do wysokości opłat.

GRABÓW

Umowa na wywóz i zagospodarowanie odpadów zawarta przez gminę obowiązuje do końca czerwca. Nowy przetarg na tę usługę planuje się na przełomie marca i kwietnia.
– Dopiero po jego rozstrzygnięciu będzie można powiedzieć, jak będą się kształtowały stawki opłat – wyjaśnia Renata Lubryka, inspektor ds. gospodarki odpadami Urzędu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.
W gminie nalicza się opłaty od gospodarstwa z podziałem na liczbę osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe.

KOBYLA GÓRA

Od 1 stycznia w gminie obowiązują nowe stawki opłat za wywóz śmieci. Wynoszą one: dla gospodarstwa 1-osobowego 11 złotych, 2-4 – osobowego – 35 zł, 5 i więcej osobowe – 55 zł.
Stawki te dotyczą śmieci segregowanych. Za śmieci niesegregowane opłaty są dwa razy wyższe. Wzrosły również – pobierane od pojemnika – ceny dla nieruchomości niezamieszkałych.
– Podwyżka wynika z rozstrzygnięcia przetargu na wykonywanie usług odbioru odpadów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku – informuje Damian Lewandowski, podinspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy w Kobylej Górze. – Aby zbilansować koszt systemu należało dostosować stawki opłat, niestety, podnosząc je.

KRASZEWICE

– Obecna stawka za odpady wynosi 8,50 zł za osobę i na dzień dzisiejszy nie planujemy podwyżek – odpowiedziała jednym zdaniem na nasze pytanie dotyczące ewentualnej w tym roku podwyżki opłat za wywóz śmieci Monika Gabryś, młodszy referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Gminy w Kraszewicach.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że obowiązująca w Kraszewicach umowa na odbiór odpadów komunalnych kończy się jednak w połowie tego roku, a doświadczenia innych gmin wyraźnie mówią o tym, że nowe przetargi bezwzględnie przynoszą podwyżki.

MIKSTAT

W gminie obowiązuje zasada naliczania opłat od gospodarstwa domowego z podziałem na ilość jego członków. Aktualnie wynoszą one: (przy segregacji) dla gospodarstwa 1-osobowego – 15 zł, 2-3-osobowego 21 zł, 4-6-osobowe – 34 zł, 7-osobowe i większe – 49 zł. Za śmieci niesegregowane opłaty są dwa razy większe.
– Aktualna umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów obowiązuje do 31 marca 2019 roku – mówi Genowefa Hądzel, podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Urzędu Miasta i Gminy Mikstat. – Obecnie przygotowywany jest kolejny przetarg. Po jego rozstrzygnięciu okaże się, czy będzie konieczna zmiana stawek. EWZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest