Spotkanie autorskie z Adamem Wiedemannem

Dzisiaj (piątek) w ostrzeszowskiej bibliotece miało miejsce spotkanie autorskie z Adamem Wiedemannem.

Pochodzący z Książenic Adam Wiedemann (rocznik 1967) uczęszczał do Liceum Ogólnokszztałcacego im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. Po zdaniu w 1986 matury studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; magisterium uzyskał w 1991.

W 1986 debiutował recenzją Opowiadań dawnych i nowych A. Ziemnego pt. Historia niewidoczna, opublikowaną w tygodniku „Kultura” (nr 25). Jako poeta i prozaik debiutował utworami, które zostały nagrodzone w konkursie prozatorskim i poetyckim dwumiesięcznika „Czas Kultury” i ogłoszone w 1991 na jego łamach: opowiadaniem pt. Śmierć Zbigniewa Herberta (nr 26/27) i wierszem o incipicie: „Wsiadłem. W przedziale siedział tylko jeden facet…” (nr 31). W piśmie tym publikował utwory poetyckie także w następnych latach. Wiersze, opowiadania, a także recenzje literackie i muzyczne oraz felietony ogłaszał również m.in. w „Twórczości” (1994, 1996, 2006-09), „FA-art” (1995-99, 2003-08 z przerwami), „Kresach” (1995, 1998, 2002, 2005, 2008), „Znaku” (1995-2002), „Odrze” (1996-2008, z przerwami), „Tygodniku Powszechnym” (1996-2005; tu głównie recenzje płyt), „Res Publice Nowej” (1998-2009 z przerwami; tu m.in. w 2001-07 felietony muzyczne w rubryce Dziennik ucha), „Studium” (1998-2004; także do 2001 członek zespołu redakcyjnego), „Przekroju” (tu w 2001 cykl Dziennik „duszy” i Dzienniczek lipski), „Pograniczach” (2003-09) ) i „Blizie” (od 2009; tu m.in. cykl Ucho w rosole). W 1998-2001 był członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Studium”, w którym nadto w 1996-04 (z przerwami) drukował swoje utwory. Przekładał poezję z języka ukraińskiego, słoweńskiego i angielskiego. Zajmował się także malarstwem, rysunkiem i ilustracją książkową; prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych. Należał do Grupy Plastycznej im. Franka Zappy. Wziął udział w kursie złocenia architektury prowadzonym przez artystę grafika, prof. Eugeniusza Geta-Stankiewicza. Był laureatem wielu nagród, m.in. w 1999 Fundacji im. Kościelskich w Genewie i w 2008 Nagrody Literackiej Gdynia. Otrzymał kilkakrotnie stypendia literackie: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2002, 2004, 2010), a także niemieckie Hermann-Kesten-Stipendium (Norymberga 2000) i Künstlerdorf Schöppingen (2000) oraz amerykańskie International Writing Program (Iowa City 2004). W 2009 został członkiem SPP i Polskiego PEN Clubu. Mieszka w Warszawie.Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest