Starosta Lech Janicki wydał oświadczenie ws. szczepienia na Covid-19

OŚWIADCZENIE
W dniu 31 grudnia 2020 roku ok. godz. 12:30 odebrałem telefon z Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia z informacją o zaszczepieniu 100% możliwej do zaszczepienia w tym dniu kadry pielęgniarskiej i lekarskiej. Szczepionkę podano również pozostałym pracownikom OCZ, w tym administracji i obsłudze. W rozmowie przekazano, że z uwagi na konieczność podania w tym dniu szczepionki do jej wyczerpania, mogę zostać zaszczepiony, a decyzję muszę podjąć w ciągu pół godziny. Po zastanowieniu wyraziłem zgodę.
Przy podejmowaniu decyzji wziąłem pod uwagę następujące przesłanki:
1. Możliwość zapromowania akcji szczepień, w tym w szczególności wśród pracowników domów opieki, których jeszcze w dniu poprzednim zachęcałem do poddania się akcji na prośbę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
2. Liczne kontakty z kadrą medyczną, w tym z lekarzami będącymi członkami mojej rodziny.
3. Konieczność częstej obecności w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia z racji pełnienia obowiązków Zgromadzenia Wspólników OCZ.
Nie zabiegałem o przeprowadzenie szczepienia mojej osoby uważając, że mój organizm jest stosunkowo odporny na zakażenie. Mimo bardzo wielu kontaktów z osobami, które okazały się później chore sam nie zachorowałem na Covid 19.
Oświadczam, że zgodę na zaszczepienie wyraziłem biorąc pod uwagę przesłanki wskazane mi przez pracownika OCZ, w tym przede wszystkim fakt, że szczepionka musi być wykorzystana i nikomu jej nie odbieram, jak również względy mające na celu spopularyzowanie akcji szczepień w podległych placówkach.
Szczepienie uważam za konieczne a szczepionkę za bezpieczną.
Starosta Ostrzeszowski
/-/ Lech Janicki

 Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest