Starosta o głębokim kryzysie zaufania do ostrzeszowskiego szpitala oraz do jego personelu

Ostatnie wydarzenia spowodowały głęboki kryzys zaufania do ostrzeszowskiego szpitala oraz do jego personelu – pisze w liście, będącym odpowiedzią na wcześniejsze pismo burmistrza i przewodniczącej Rady Miejskiej Ostrzeszów, starosta Lech Janicki. – Bardzo trudno będzie tę sytuację odwrócić, a zaufanie odbudować. Działania mające na celu zmianę tego stanu zostaną podjęte niezwłocznie. Stanie się to w konsultacji z Radą Powiatu (na podstawie oceny ostatnich zdarzeń) i zgodnie z jej wolą.

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

Szanowna Pani Przewodnicząca,

nie sposób zakwestionować opinię wyrażoną w liście o złej serii zdarzeń, jaka towarzyszy działalności ostrzeszowskiego szpitala. Jestem również poinformowany o licznych skargach, ponieważ w ramach nadzoru nad placówką wszczynam procedury wyjaśniające te sytuacje.

W obecnym czasie, czasie zagrożenia pandemicznego, przyczynia się to do dramatycznego zmniejszenia zaufania do placówki, a wręcz do obniżenia poczucia bezpieczeństwa, głównie u naszych mieszkańców korzystających z jej usług. Całkowicie błędne jest jednak sugerowanie opinii publicznej, że samorząd powiatowy i starosta nie czynią starań w celu zmiany tej sytuacji.

Komisja Zdrowia ,Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych Rady Powiatu podejmowała i podejmuje się rozwiązywania różnych sytuacji konfliktowych.

Interweniowałem osobiście lub poprzez współpracowników w każdej zgłaszanej mi sprawie, starając się problem wyjaśnić, a osobie pomóc. Tematykę jakości usług wielokrotnie podejmował Zarząd Powiatu.

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia działa pod presją obiektywnych trudności, jakie występują na rynku usług medycznych, szczególnie w zakresie dostępności lekarzy podstawowych specjalności. Nie dopuszczam jednak przyzwolenia na bezkarność w relacjach z pacjentem, a argumentację upublicznioną w mediach, przytoczoną w Państwa liście, również uważam za niedopuszczalną.

Uważam, że ostrzeszowski szpital jest nam – mieszkańcom – placówką niezwykle potrzebną. Dlatego cieszę się, że Pani Przewodnicząca i Pan Burmistrz podzielają opinię, że pracuje w nim wielu wspaniałych i oddanych ochronie naszego zdrowia ludzi – lekarzy, pielęgniarek i nie tylko.

Szpital posiada spory potencjał i, w ocenie z zewnątrz, niezłe wyposażenie. Realizowany pakiet usług wykracza poza zakres działalności podstawowego szpitala. Utrzymuje, co prawda nie bez trudności, równowagę finansową. Oczywiście są i potrzeby, zwłaszcza inwestycyjne.

Samorząd powiatowy przekazuje na realizację potrzeb inwestycyjno-remontowych Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia corocznie kwotę nie mniejszą niż 1 mln złotych (w 2019 roku 2 mln zł). Placówkę wspierają również gminy.

Personel medyczny działa obecnie pod olbrzymią presją związaną z pandemią. Stara się leczyć i zabezpieczyć przed koronawirusem średnio ponad setkę przebywających w placówce chorych,
a także przyjąć rocznie ponad 500 nowo narodzonych dzieci.

Z pewnością ostrzeszowski szpital nie jest w stanie w pełni zabezpieczyć nas we wszystkich sytuacjach zdrowotnych, ponieważ jest tylko szpitalem podstawowego, najniższego poziomu referencyjności, bez SOR-u. Wielokrotnie pacjentowi potrzebna jest pomoc lekarzy szpitala wysokospecjalistycznego i wówczas jest on przewożony do szpitala o wyższym stopniu referencyjności. Zawsze jednak żądałem i będę żądał – jak my wszyscy – od personelu placówki, aby zrobił dla pacjenta wszystko, co możliwe, a także życzliwości i zrozumienia.

Ostatnie wydarzenia spowodowały głęboki kryzys zaufania do ostrzeszowskiego szpitala oraz do jego personelu. Bardzo trudno będzie tę sytuację odwrócić , a zaufanie odbudować. Działania mające na celu zmianę tego stanu zostaną podjęte niezwłocznie. Stanie się to w konsultacji z Radą Powiatu (na podstawie oceny ostatnich zdarzeń) i zgodnie z jej wolą.

Z poważaniem

Starosta Ostrzeszowski

/-/ Lech JanickiZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest