Straż Miejska może sprawdzić czym palisz

Jednym z priorytetów działań podejmowanych przez Straż Miejską w Ostrzeszowie w dobie pandemii jest dbanie o środowisko, w tym walka z nielegalnym spalaniem odpadów. Wykonując swoje czynności Straż Miejska dokonuje między innymi kontroli posesji, w toku których sprawdzane jest wywiązywanie się z obowiązujących przepisów związanych z gospodarką odpadami (zawarcie umowy na odbiór odpadów),  w tym także z właściwą ich segregacją.

W przypadku braku instalacji kanalizacyjnej sprawdzana jest właściwa gospodarka odpadami ciekłymi, a w szczególności odbiór ścieków przez uprawnione podmioty oraz czy wywożona ich ilość jest zgodna (oczywiście w przybliżeniu) z pobraną z sieci wodą. Strażnicy zwracają także uwagę na zwierzęta domowe, czy zapewniono im odpowiednie warunki, i czy właściciele wywiązują się z obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
Jednym z istotnych punktów działań kontrolnych straży jest szczegółowa kontrola urządzeń grzewczych, a w szczególności kotłów spalających paliwo stałe. W trwających sezonie grzewczym wzrosła ilość nielegalnych spalań śmieci ujawnianych przez strażników.
Należą się tutaj szczególne podziękowania tym mieszkańcom, którzy świadomi szkodliwości takiego procederu, nie wahają się zgłaszać takich przypadków do  Straży Miejskiej. Strażnicy, posiadający upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów, i wykonujący w jego imieniu kontrole z zakresu ochrony środowiska, nie pozostawiają takich zgłoszeń bez weryfikacji. Nawet jeżeli zgłoszenie jest odbierane po upływie kilku dni, i fizycznie spalanie śmieci ustało, strażnicy mogą pobrać próbkę popiołu z paleniska i poddać ją szczegółowym badaniom w laboratorium w Jastrzębiu-Zdroju. Na podstawie jednego z takich zgłoszeń w miesiącu grudniu 2020 r. strażnicy pobrali próbkę do badań. Otrzymana ekspertyza z analizy popiołu wykazała ogromne przekroczenie metali ciężkich, wskazując jako przyczynę spalanie elementów pokrytych farbami, pigmentami, tworzyw sztucznych, odzieży itp.
W tej konkretnie sprawie Straż Miejska prześle materiały do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie gdyż zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2020, poz. 797 ze zm.) „Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.
Apelujemy, dla naszego wspólnego dobra, w przypadku zaobserwowania spalania odpadów informować Straż Miejską w Ostrzeszowie pod nr tel. 62 732 06 06 lub 607 245 446.  Nawet jeżeli  straż w danym czasie nie będzie pracować, prosimy o pozostawienie informacji na automatycznej sekretarce, a zgłoszenie takie na pewno  będzie sprawdzone.
MR/UMG2 komentarze z Straż Miejska może sprawdzić czym palisz

  1. „Może sprawdzić” to jeszcze nie znaczy że sprawdzi, mam jednak nadzieje że wreszcie zrobi (Straż Miejska) coś pożytecznego.

  2. Na jakiej podstawie mam wpuścić Strażników Miejskich do mojej posesji – chyba nie na podstawie zarządzenia Burmistrza MiG Ostrzeszów! Trochę logiki. Oczywiście jestem za kontrolami bo jeszcze dużo mieszkańców spala różne śmieci a ich kubły stoją puste. Z dobrej mojej woli ich wpuszczę ażeby sprawdzili jak będzie taka potrzeba a nie na podstawie Zarządzenia Burmistrza. Najlepiej kontrole robić w patrolu pieszym Straży Miejskiej a nie jadąc samochodem ponieważ to czego często nie widać to „nos” wyczuje.

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest