W Grabowie drożej za śmieci

22 zł od mieszkańca wsi i o złotówkę więcej od mieszkańca miasta.  W miniony czwartek grabowscy rajcy uchwalili nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, które będą obowiązywać od 1 września 2019 r.

Zmianie uległa również metoda naliczania opłaty z dotychczas obowiązującej metody „na gospodarstwo domowe” na metodę „od mieszkańca”. Podwyżki obejmują również wielkości opłat dla przedsiębiorców.

Zarówno burmistrz, jak i radni nie ukrywali, że nowe stawki są bardzo wysokie, jednak ich poziom wynika bezpośrednio z ceny zaoferowanej w przetargu przez jedynego oferenta – Konsorcjum MZO-EKO REGION.

Zdaniem władz miasta i gminy, zastosowanie aktualnej ceny i ustalenie stawek, mimo braku ich akceptacji, jest konieczne dla zachowania ciągłości usługi odbioru odpadów od mieszkańców.
Jednocześnie podejmowane są jednak działania celem doprowadzenia do regulacji tego ważnego problemu na poziomie krajowym. – Opłata za odbiór odpadów stanowi istotne obciążenie budżetów domowych i powinna znaleźć się w uregulowaniach rządowych dotyczących szeroko rozumianej polityki prorodzinnej – przekonuje burmistrz Maksymilian Ptak.

 Jeden komentarz z W Grabowie drożej za śmieci

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest