Większość radnych nie chcą konsultacji społecznych w sprawie strefy płatnego parkowania (AKTUALIZACJA)

Głosami popierających burmistrza Patryka Jędrowiaka radnych, podczas dzisiejszej (28 stycznia) sesji  Rada Miejska Ostrzeszów odrzuciła wniosek radnego Romana Raczyńskiego, aby – z uwagi na brak konsultacji społecznych – wykreślić z porządku obrad projekty uchwał w sprawie ustanowienia na terenie miasta strefy płatnego parkowania. Ostatecznie strefa została uchwalona.

Stawiając swój wniosek, radny Raczyński argumentował, że przygotowane pod obrady projekty uchwał w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania nie były wcześniej konsultowane z mieszkańcami. – Potrzebny jest czas na wysłuchanie uwag i propozycji mieszkańców oraz przewodniczących dzielnic – przekonywał.

Burmistrz Patryk Jędrowiak tłumaczył, że wcześniej zorganizowana została wideokonferencja w tej sprawie, radny Mariusz Witek odparł jednak, że służyła ona przede wszystkim przedstawieniu założeń strefy i trudno ją traktować jako konsultacje z mieszkańcami.

Zanim rozgorzała dyskusja, burmistrz Jędrowiak i przewodnicząca rady Beata Calińska odczytali pisma lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców w tej sprawie.

– Według mnie to chodzi tylko o kasę – wyznał radny Antoni Marchiński. – Ten projekt jest złożony tylko po to, żeby drenować kasę podatników – dowodził. Radny Mariusz Witek zwrócił uwagę, że skoro kilkuset mieszkańców i kilkudziesięciu przedsiębiorców złożyło pod tymi pismami swoje podpisy i przyłożyło pieczątki, to nie można ich lekceważyć i trzeba ich wysłuchać. Wyraził równocześnie wątpliwość czy cokolwiek to zmieni, spodziewać się bowiem można, że 12 radnych, którzy nie zgodzili się na wykreślenie z porządku obrad tych projektów, aby dać czas na konsultacje społeczne, nie zmieni już swojego zdania. Radny Andrzej Manikowski dowodził, że skoro Gmina chce wprowadzić opłatę  powszechną – powinno być dużo więcej czasu na dyskusję, a nie nieco więcej, niż tydzień.

Radny Sławomir Odrobiński wyznał, że on dojeżdża do Ostrzeszowa i jemu wygodniej byłoby, aby strefa została wprowadzona. – Co jednak, jeśli większość mieszkańców jest temu przeciwna? – zadał bardzo ważne pytanie, przekonując, że źle się stało, że Rada proceduje nad tymi uchwałami bez konsultacji z mieszkańcami.

Padł wniosek radnego Sławomira Odrobińskiego, aby wycofać jednak te projekty z porządku obrad. Przewodnicząca rady przypomniała, że taki wniosek był już głosowany. Radny tłumaczył jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby już po dyskusji zrobić to jeszcze raz. – Ja stawiam taki wniosek – nie ustępował.

Radny Józefiak przyznał, że nie wolno działać wbrew woli mieszkańców, jednak procedowane projekty tylko wywołują temat i mogą być później modyfikowane.

Radca prawny Urzędu Artur Derewiecki uznał jednak, że taki wniosek nie może być ponownie procedowany, z czym nie zgodził się radny Odrobiński. – Pojawiły się nowe okoliczności, wątpliwości… – argumentował. – Jeżeli pojawiają się w toku dyskusji argumenty, żeby ją wycofać, mam prawo złożyć taki wniosek, aby ją wycofać – dowodził. Tak się jednak nie stało, wniosek radnego nie został poddany pod głosowanie. – Myśmy już ten wniosek głosowali na początku – oświadczyła przewodnicząca rady.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy został uchwalony. Za głosowało 12 radnych (ci sami, co nie chcieli wykreślenia z porządku obrad tego projektu), Przeciw byli radni Andrzej Manikowski, Antoni Marchiński, Sławomir Widerski i Mariusz Witek. 5 radnych (Sławomir Odrobiński, Roman Raczyński, Krystyna Rajska, Edward Skrzypek i Zbigniew Tomczyk) wstrzymało się od głosu.

Na wniosek radnego Marcina Świtonia wykreślono punkt (13 za, 3 przeciw, 5 wstrzymujących) mówiący o pierwszej bezpłatnej godzinie za parkowanie na parkingu przy ul. Ks. Sobierajskiego (przy cmentarzu). Wniosek radnego Marchińskiego, aby nie wprowadzać opłaty za parkowanie w strefie buforowej (parkingi) również w soboty od godz. 9 do 13 nie znalazł większości w radzie.

PRZECIWKO WNIOSKOWI O WYKREŚLENIE Z PORZĄDKU OBRAD PROJEKTÓW UCHWAŁ DOT. STREFY GŁOSOWAŁO 12 RADNYCH:

Beata CALIŃSKA, Danuta GAGATEK, Marcin GAGATEK, Aleksander JÓZEFIAK, Marcin KOKOT, Marcin ŁUCZAK, Kamila MAJ, Jacek SKÓRSKI, Marcin ŚWITOŃ, Grzegorz WIĘCEK, Michał WRZESIŃSKI, Wiesława WYSOTA.Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest