Wójt Wilkosz odpowiada posłowi Mosińskiemu

Zarzuty, jakie poseł Jan Mosiński wyartykułował pod adresem włodarzy Doruchowa i Kobylej Góry  spotkały się z ripostą ze strony wójta Józefa Wilkosza. Poniżej tekst oświadczenia. 

ZOBACZ WCZEŚNIEJSZY TEKST: https://www.pulstygodnia.pl/powiat-ostrzeszowski/dostalo-sie-lokalnym-samorzadowcom-psl-od-posla-pis/

ODPOWIEDŹ WÓJTA DORUCHOWA JÓZEFA WILKOSZA

W nawiązaniu do pełnych nieścisłości i pomówień wypowiedzi Posła Jana Mosińskiego na konferencji prasowej w Ostrzeszowie informuję:

– Szacowaniem strat wywołanym przez suszę zajmuje się komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego, a nie Wójta gminy Doruchów. W składzie komisji nie ma członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szkody zgłaszane przez rolników były sukcesywnie szacowane, a sporządzone protokoły systematycznie przekazywane do Wojewody Wielkopolskiego. Na dzień 31.08.2018 r. do Wojewody przekazano 208 protokołów tj. 86% ogólnej ich liczby, a ponadto wydano wszystkim rolnikom (45 sztuk) protokoły z którymi winni zgłosić się do innych gmin celem sporządzenia protokołów zbiorczych. Pozostałe protokoły zostaną przekazane Panu Wojewodzie po uzupełnieniu podpisu rolnika.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Pana Wojewody żadnej informacji o sposobie załatwienia przekazanych protokołów.

– Nieprawdą jest, że w Gminie Doruchów władzę sprawuje PSL. W składzie 15 radnych rady gminy jest tylko 3 członków PSL, a Wójt jest tylko organem wykonawczym gminy.

– W sprawie budowy przedszkola pragnę zauważyć, że budowa została rozpoczęta w kwietniu bieżącego roku, a obecnie obiekt jest już w stanie zamkniętym, bowiem wszystkie prace na obiekcie przebiegają sprawnie zgodnie z przyjętym harmonogramem, co pozwoli jeszcze w bieżącym roku zakończyć część obejmującą pomieszczenie żłobka.

– Pan Poseł mówiąc o projekcie dotyczącego odnawialnych źródeł energii twierdzi, że projekt był bardzo rozreklamowany co należy uznać moim zdaniem za prawidłowe działania. Wniosek gminy Doruchów znalazł się wśród 108 wniosków pozytywnie ocenionych w konkursie, jednak kwota przeznaczona na te działanie wystarczyła na pozytywne załatwienie jedynie 18 wniosków. W grupie 90 niezałatwionych wniosków znalazły się również wnioski składane przez gminy kierowane przez inne ugrupowania. Zgromadzone materiały będą mogły być wykorzystane przy ponownym aplikowaniu o środki na ten cel.

Twierdzenie Pana Posła jakoby samorządy dążyły do wywołania wściekłości na partię rządzącą jest nie prawdziwe i dla samorządów bardzo krzywdzące. Z obserwacji życia publicznego w naszym otoczeniu można odnieść wrażenie, że największą wściekłość wśród mieszkańców wywołują wypowiedzi zbliżone swą formą i treścią do wypowiedzi Pana Posła jakie padają bardzo często w trakcie rozpoczętej kampanii wyborczej, a również przed jej rozpoczęciem.

                                                                          Wójt Gminy Doruchów                                                                                                                                              mgr Józef WilkoszZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest