Z roku na rok nas przybywa

O 7 osób, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła w 2021 roku liczba mieszkańców miasta i gminy Grabów nad Prosną. Jeszcze lepszym wynikiem pochwalić się mogą w Ostrzeszowie, gdzie liczba ta wzrosła aż o 140 osób. W gminie Kraszewice zmieniło się niewiele. Tu, w porównaniu do 2020 roku, przybyło o jednego obywatela więcej.

GRABÓW

Na koniec 2021 r. liczba mieszkańców miasta i gminy Grabów nad Prosną wyniosła 7954 – to o 7 osób więcej niż przed rokiem, kiedy to w rejestrze odnotowano 7947 osób.
Jak podaje portal grabownadprosna.com.pl, na koniec 2021 roku na terenie miasta i gminy zameldowanych było 7954 osób, w tym 4011 kobiet i 3943 mężczyzn. Spośród wszystkich mieszkańców 7725 osób zameldowanych było na pobyt stały (o 34 osoby mniej niż w roku 2020), a 229 na pobyt czasowy (wzrost o 41 mieszkańców).
W 2021 roku urodziło się tu 74 dzieci: 35 dziewczynek i 39 chłopców (w roku 2020 urodzeń było 99). Zmarło 123 mieszkańców Miasta i Gminy Grabów nad Prosną (przed rokiem były to 124 osoby). Związek małżeński zawarło 85 osób, w tym 40 kobiet i 45 mężczyzn.

OSTRZESZÓW

Według stanu na koniec 2021 r. liczba mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów wyniosła 24.374 (o 140 więcej niż przed rokiem).  Niestety rośnie też liczba zgonów. Relatywnie mało rodzi się też dzieci.
Jak podaje portal ostrzeszow.pl, według danych z ewidencji ludności na koniec 2021 roku miasto i gmina Ostrzeszów liczy 24.374 mieszkańców (w tym 23.838 osób zameldowanych na pobyt stały oraz 536 na pobyt czasowy). To o 140 osób więcej niż przed rokiem.
Zapewne dane dot. ilości mieszkańców gromadzone w ramach systemu ewidencji ludności są w jakimś stopniu niedoskonałe (niestety nie każdy informuje o zmianie miejsca zamieszkania czy wyjeździe za granicę), jednakże pokazują pewne tendencje. W ostatnich latach mieliśmy tutaj do czynienia z dużym przyrostem liczby mieszkańców na obszarach wiejskich. Szczególnie dotyczyło to miejscowości bezpośrednio sąsiadujących z Ostrzeszowem (Olszyna, Rojów, Kuźniki, Ostrzeszów-Pustkowie, Myje, Potaśnia). W ostatnich dwunastu miesiącach przyrost ten wprawdzie nieco wyhamował, ale – podobnie jak rok wcześniej – przeszło 41% (10 tysięcy) wybrało życie z dala od miejskiego zgiełku.
Cieszy fakt, że drugi rok z rzędu przybyło mieszkańców w samym mieście. I to jest wzrost zauważalny, bo o 141 osób. Zapewne jest zbyt wcześnie, by mówić o odwróceniu tendencji spadkowej jaka miała miejsce w ostatnich latach, niemniej fakt ten oczywiście cieszy.
Największe – po względem liczby mieszkańców – wsie na terenie gminy Ostrzeszów to niezmiennie Rogaszyce (1372 mieszkańców), Olszyna (1261), Siedlików (1131) i Rojów (851). W 2021 roku o 13 mieszkańców ,,wzbogaciła się” Potaśnia, a o 11 Olszyna. O 19 osób mniej zameldowanych jest z kolei w Myjach, o 16 mniej w Szklarce Myślniewskiej, a o 10 w Rojowie.
Niestety 2021 to kolejny rekord, jeśli chodzi o liczbę zgonów mieszkańców. Zmarło aż 309 osób (136 kobiet i 173 mężczyzn) – o 23 więcej niż przed rokiem.
Jeśli chodzi o urodzenia to według stanu na koniec minionego roku zameldowanych zostało 217 dzieci urodzonych w 2021 r. (97 dziewczynek i 120 chłopców). To kiepski wynik – gorszy w ostatnich latach odnotowano tylko w 2014 roku. Najpopularniejsze w 2022 roku imię żeńskie nadawane na naszym terenie to Zofia (7 dziewczynek), następnie Blanka, Laura, Michalina, Oliwia (po 4), a następnie Gaja, Hanna, Iga, Lena, Maja, Maria, Zuzanna (3). Jeśli chodzi o imiona chłopców to największym uznaniem cieszył się Franciszek (9 chłopców), a następnie Antoni (7) i dalej Adam, Jakub, Maksymilian, Tymon (5) oraz Filip, Igor, Jan, Leon (4).

KRASZEWICE

Jeśli na koniec 2020 roku na terenie gminy Kraszewice zameldowanych było 3625 osób, to rok później odnotowano nieznaczny, ale jednak przyrost. O jedną osobę.
Na terenie gminy Kraszewice na koniec 2021 roku zameldowanych było 3626 osób: 1800 mężczyzn i 1.826 kobiet. – Podtrzymujemy więc bardzo dobrą tendencję przyrostu liczby mieszkańców – cieszy się wójt Konrad Kuświk. -Ogromnie mnie to cieszy, że gmina Kraszewice staje się co raz lepszym miejscem do zamieszkania. Odwrócenie tej negatywnej tendencji było jednym z głównych moich celów.
W całym 2021 roku na terenie gminy urodziło się 46 osób (o 12 więcej, niż w rok wcześniej), w tym 26 chłopców i 20 dziewczynek.
Niestety w roku 2021 zmarło 45 mieszkańców gminy (wzrost o 8 osób), w tym 25 mężczyzn i 20 kobiet.
W ubiegłym roku na terenie gminy zarejestrowano 12 ślubów (spadek o 3) oraz 6 rozwodów (wzrost o 4).
Najpopularniejsze nadawane w ubiegłym roku imiona to Zuzanna, Franciszek i Kacper.
REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest