ZAWSZE BLISKO LUDZI

Z KATARZYNĄ SÓJKĄ, kandydatką Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, lekarzem, zaangażowanym społecznikiem i skutecznym samorządowcem rozmawia Katarzyna Sztucka.

Pani doktor – jakie są trzy główne filary Pani programu?

– Jeśli w jednym zdaniu to – dostęp do lekarzy i usług medycznych, lepsza infrastruktura drogowa w naszych gminach i powiecie oraz kolejne programy i środki finansowe na działania organizacji pozarządowych takich jak Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne czy kluby sportowe.

Co w zakresie ochrony zdrowia jest Pani zdaniem najważniejsze?

– Jestem lekarzem, samorządowcem i również pacjentem – widzę więc tę sytuację z każdej prawie strony. Pomimo dedykowanych budżetów, uruchamianych programów – nadal mamy kolejki na SORach, trudności w dostępie do specjalistów – i to w tej kadencji będzie priorytetem.

Budżety na ochronę zdrowia zostały przygotowane (ponad 800 mld na 6 lat) – i to jest najważniejsze – ale teraz musimy odpowiednio je podzielić i przekuć na konkretne rozwiązania w każdym ze szpitali, przychodni etc. Musimy też zwiększyć skuteczność samorządów w zarządzaniu szpitalami. Dziś pomimo dużych inwestycji czy zakupu

odpowiedniego sprzętu pacjenci nie mogą wykonać szybko wielu badań. Dlatego priorytetem dla mnie będzie likwidacja kolejek oraz pełen dostęp do lekarzy specjalistów. Rozszerzę podstawową opiekę zdrowotną o dodatkowe uprawnienia, aby nie było sytuacji odsyłania pacjentów na SORy i Izby Przyjęć. Pomoc medyczna musi następować jak najbliżej pacjenta – wtedy jest najskuteczniejsza. Dodatkowo istotna jest również odpowiednia profilaktyka.

Sama również jako lekarz, ale społecznie prowadzi Pani wiele działań profilaktycznych i prozdrowotnych.

– Tak, od wielu lat angażuję się w działania, których celem jest uchronienie nas przed wieloma potencjalnymi chorobami. Uczestniczę i prowadzę akcje profilaktyki chorób serca, cukrzycy, żółtaczki, nadciśnienia tętniczego i wielu innych. Zawsze staram się wykorzystywać każdą możliwą okazję do tego, aby zapobiegać, chronić i dawać najlepsze z możliwych rozwiązań. Chcemy rozszerzać również takie działania poza dotychczasowe ramy i włączać kolejne organizacje do współpracy. Dziś wiele z tych spotkań odbywa się dzięki zaangażowaniu między innymi Kół Gospodyń Wiejskich czy Ochotniczych Straży Pożarnych, którym jestem ogromnie wdzięczna za wsparcie, użyczanie sal czy organizowanie spotkań.

Wiem, że ma Pani równie związane z KGW i OSP plany na przyszłość, czego one dotyczą?

– Współpracując z tymi niesamowitymi środowiskami, Kobietami Gospodarnymi i Wyjątkowymi oraz druhnami i druhami z Ochotniczych Straży Pożarnych wiem, jak mocno integrują lokalne środowisko, wiem, jak doskonałe i profesjonalne działania prowadzą i wiem, że każdego dnia z zaangażowaniem wspierają nasze Małe Ojczyzny. Dlatego też,

zamierzam stać na straży i kontynuować działania wspierające te organizacje. Prowadzę już wstępne rozmowy z resortem zdrowia na pozyskanie środków finansowych na działania profilaktyczne i edukacyjne dla KGW, zwiększanie świadomości z zakresie pierwszej

pomocy i ratownictwa medycznego z OSP. Mam też pomysły na włączenie do tych naszych społeczności, do KGW i OSP również innych programów z Ministerstw Kultury, Edukacji czy Inwestycji i Rozwoju.

Wierzę, że uda się to Pani zrealizować i będę trzymała za to kciuki.

Z Katarzyną Sójką – lekarzem, zaangażowanym społecznikiem i skutecznym samorządowcem – kandydatką do Parlamentu – numerem 10 na liście Prawa i Sprawiedliwości rozmawiała Katarzyna Sztucka.

materiał płatny

 Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest