18 mln dla gmin popegeerowskich w powiecie kępińskim, 11 mln – w ostrzeszowskim

Znane już są wyniki trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla gmin popegeerowskich. Dla gmin powiatu kępińskiego jest to ponad 17,6 mln, ostrzeszowskiego – blisko 11,3 miliona zł.

O środki te mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Wartość dofinansowania, o które można było wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji.

Na inwestycje na terenach gmin popegeerowskich rząd w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczy 2,5 mld złotych, natomiast gminy złożyły 3.852 wnioski na 10,79 mld zł.

– Ostatnie miesiące były czasem intensywnych spotkań w moim okręgu wyborczym. Wizytowałem wiele gmin, w których rozmawiałem o potrzebie realnego wsparcia dla takich inwestycji, z których korzystają mieszkańcy – mówi poseł Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu w KPRM. – To dla mnie radość, ale i duma, że mogę przekazać informacje o kolejnym rządowym wsparciu w wysokości 97 190 883,48 zł, który trafi do regionu kaliskiego.

 

POWIAT OSTRZESZOWSKI

Powiat

– 1 960 000 zł na modernizację dróg powiatowych Kraszków – Marcinki, Mechnice – Torzeniec oraz ul. Hetmańska w Rojowie.

Gmina Czajków

– 1 998 220 zł na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Czajków poprzez modernizację infrastruktury sportowo-kulturalnej: stadionu sportowego i amfiteatru.

Gmina Doruchów

– 2 000 000 zł na przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w popegeerowskiej miejscowości Torzeniec.

Gmina Kobyla Góra

– 2 940 000 zł na przebudowę wraz z rozbudową budynku ośrodka zdrowia w Kobylej Górze.

Gmina Kraszewice

– 539 000 zł na budowę ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej.

Miasto i Gmina Ostrzeszów

– 980 000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach.

– 882 000 zł na budowę chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w miejscowości Olszyna.

POWIAT KĘPIŃSKI

Powiat

– 1 900 000 zł na remont i modernizację odcinków dróg powiatowych na terenie gmin powiatu kępińskiego.

–  4 250 000 zł na remont i modernizację placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński.

Gmina Kępno

– 2 400 000 zł na budowę sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa.

Gmina Łęka Opatowska

– 3 249 901 zł na budowę kanalizacji sanitarnej, modernizację kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chróścińskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach.

Gmina Perzów

– 2 450 000 zł na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Trębaczowie.

Gmina Rychtal

– 2 000 000 zł na modernizację dróg gminnych na terenie gminy Rychtal.

Gmina Trzcinica

– 769 300 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Laski ul. Parkowa.

– 589 960 zł na kompleksową termomodernizację budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica.

 Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest