Burmistrz Witek będzie się ubiegał o reelekcję

Mariusz Witek po raz kolejny reprezentował będzie Polskie Stronnictwo Ludowe w wyścigu o fotel burmistrza Ostrzeszowa. Trudno to oczywiście uznać za zaskoczenie. Takowym może być jednak fakt, że obecny włodarz gminy będzie także „jedynką” PSL-u w wyborach do Rady Miejskiej w okręgu numer 3.

Oficjalna prezentacja kandydatów nastąpiła 28 sierpnia. Ludowcy wystawiają w wyborach do ostrzeszowskiej Rady Miejskiej łącznie 24 kandydatów. W okręgu numer 1 liderem jest Mieczysław Mądry (radny i przewodniczący Dzielnicy nr 4), a na kolejnych miejscach znaleźli się: Roman Raczyński (przewodniczący Dzielnicy nr 6), Marek Czwordon (radny i przedsiębiorca), Małgorzata Wichnowska (nauczyciel i instruktor harcerski), Robert Kinastowski (rolnik), Andrzej Wojciechowski (nauczyciel i trener) oraz Anna Iwańska (pracownik sektora prywatnego). W okręgu numer dwa liście przewodzi Marcin Łuczak (radny i dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej). Pozostali kandydaci to natomiast: Zbigniew Tomczyk (radny i dyrektor Domu Pomocy Społecznej), Grzegorz Ponitka (radny), Anna Niesobska (dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury), Tomasz Połomski (przedsiębiorca), Katarzyna Duczmal (nauczyciel) i Tomasz Kajser (sołtys Rojowa). No i wreszcie okręg numer 3, gdzie numerem jeden jest obecny burmistrz Mariusz Witek, a kolejne miejsca przypadły przewodniczącemu Rady Miejskiej Edwardowi Skrzypkowi, radnemu i prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego PSL Kazimierzowi Jurkiewiczowi, radnemu Andrzejowi Ogórkiewiczowi, radnej Marioli Kozłowskiej, radnemu i przedsiębiorcy Sławomirowi Odrobińskiemu, działaczce społecznej Paulinie Jerzyk, nauczycielce Longinie Jarych, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Jagodzie Cybulskiej oraz rolnikowi Andrzejowi Nasiadkowi. W swoim wystąpieniu M. Witek przedstawił pięć priorytetów na pięcioletnią kadencję samorządu. Pierwszy to ochrona środowiska poprzez m.in. rekultywację składowiska odpadów, upowszechnianie odnawialnych źródeł energii, wymianę pieców niskosprawnych, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wspomaganie małej retencji, rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej czy zwiększenie powierzchni terenów zielonych. Drugi priorytet to infrastruktura komunalna, czyli budowa kolejnych dróg i ulic; trzeci – młodzież, rodzina i seniorzy, a więc wdrażanie programów 500plus i Dobry Start, rozwój karty dużej rodziny i wprowadzenie karty seniora, aktywizację młodzieży w oparciu o nowo wybudowaną bazę sportowo-rekreacyjną i współpracę z organizacjami skupiającymi emerytów. PSL zamierza też postawić na rozwój gospodarczo-społeczny, poprzez uchwalenie planów zagospodarowanie przestrzennego i wskazanie terenów pod aktywność ekonomiczną oraz budownictwo, a także aktywny udział w konsultacjach dotyczących przebiegu obwodnicy drogi krajowej nr 11. Ostatnim wskazanym przez M. Witka priorytetem jest zaś współpraca z organizacjami działającymi na terenie gminy i wspieranie inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców. Obecny burmistrz nie kryje, że jego start w wyborach do Rady Miejskiej to czysta kalkulacja wyborcza. Jego obecność na liście ma być magnesem przyciągającym głosy elektoratu. Może się jednak tak zdarzyć, że M. Witek przegra wybory na burmistrza, zostanie radnym, ale PSL zostanie zepchnięte do opozycji. Czy jest gotowy na taką sytuację?

– Ja już w takiej roli byłem w pierwszej kadencji – przypomina – Pewnie większe doświadczenie mam w prowadzeniu samorządu, ale jestem świadom, że tak może się stać. Gdyby tak się stało, postaram się wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie będąc w opozycji. Albo podpowiadać tym, którzy będą z drugiej strony barykady, krytykować, jeżeli będzie taka potrzeba, albo przynajmniej wyrażać swoje stanowisko, że zrobiłbym coś inaczej.

A co, jeśli M. Witek zostanie po raz kolejny burmistrzem, ale większość w Radzie uzyskają komitety opozycyjne w stosunku do niego?

– Będę się starał, tak jak do tej pory, rozmawiać. Na pewno będę się starał nie iść na konfrontację – zapowiada.

O wszystkim zdecydują wyborcy, którzy do urn pójdą 21 października. Ostrzeszowski PSL liczy na uzyskanie od sześciu do dziewięciu mandatów w Radzie Miejskiej. Aktualnie ma ich osiem.Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest