Kolejne miliony na drogi

2 marca w powiecie ostrzeszowskim gościli wicemarszałkowie województwa wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski. Podczas spotkania z samorządowcami rozmawiali m.in. na temat dróg.

Jak podczas konferencji prasowej podsumowującej wizytę zaznaczył Jankowiak, w „Planie transportowym dla województwa wielkopolskiego”, czyli dokumencie określającym najbardziej palące potrzeby w zakresie dróg wojewódzkich, potrzeby powiatu ostrzeszowskiego wyceniono na blisko pół miliarda złotych.
– Tutaj ta sieć dróg jest bardzo duża, potrzeby niewątpliwie ogromne – przyznał Jankowiak. – Wszystkim sprostać na pewno się nie da, ale te gospodarskie rozmowy, które mają służyć ustaleniu priorytetów, tego, co ma być w pierwszej kolejności zrobione, a co ewentualnie, siłą faktów, będzie musiało poczekać.
W tym roku Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich zaplanował kilka inwestycji w powiecie ostrzeszowskim, tym razem wyłącznie na drodze nr 449. Zakończono, rozpoczętą w ubiegłym roku, budowę dwóch zatok autobusowych w Kobylej Górze – koszt 379.792 zł. Przygotowywane są materiały przetargowe dotyczące rozbudowy drogi Syców – Błaszki na odcinku Rojów – Ostrzeszów, w tym budowy ścieżki pieszo-rowerowej – koszt 4.029.000 zł. Na podobnym etapie jest także remont nawierzchni na ulicy Grabowskiej w Ostrzeszowie wart 2.000.000 zł. Trwa już natomiast przetarg na przeprowadzenie remontu nawierzchni ulicy Kolejowej w Ostrzeszowie. Najniższa oferta wynosi niespełna 456 tysięcy złotych.
Szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności ma to drugie zadanie.
– Wielokrotnie w tej sprawie zwracał się i Starosta i radny Mikołaj Grzyb interpelował – mówił Jankowiak. – Nie ukrywam, że kiedyś byli także mieszkańcy i bardzo emocjonalnie tę sprawę przedstawiali. To zadanie wreszcie zostanie zrealizowane.
Rozbudowa odcinka Rojów – Ostrzeszów ma się zakończyć jesienią tego roku. Według zapowiedzi, w perspektywie najbliższych dwóch lat przeprowadzone zostaną także dwie duże inwestycje na drodze nr 444. To rozbudowa dwóch odcinków o długości 7 km każdy – od ronda z drogą krajową nr 25 do Szklarki Myślniewskiej oraz od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11. Całkowita wartość prac szacowana jest na około 55 mln zł. Gotowa jest już dokumentacja techniczna, a termin zakończenia prac projektowych przesunięto z listopada ubiegłego na kwiecień bieżącego roku. Całość ma być realizowana w dwóch etapach. Wstępnie zakładano, że roboty rozpoczną się najpóźniej na początku roku 2019, jednak ze względu na konieczność przeprowadzenia przetargów na inne inwestycje na wielkopolskich drogach, najprawdopodobniej nastąpi opóźnienie.
Jak podkreślił radny Sejmiku Wojewódzkiego Mikołaj Grzyb, w latach 2014-2018 podnoszono standard wszystkich dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat ostrzeszowski, wydając na ten cel ponad 28 mln zł.
– Trzeba docenić, że kosztem jednej drogi nie naprawiamy innych odcinków, tylko wszystkie sukcesywnie, w mniejszym czy większym zakresie są realizowane – dodał.
Zadowolenie z tego faktu wyraził także marszałek K. Grabowski, który przy okazji poinformował, że w ostatnich dniach Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na modernizację i budowę świetlic wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków potrwa od 15 do 30 marca. Każdy beneficjent ma szansę na dofinansowanie w wysokości maksymalnie 500 tys. zł. Z wypowiedzi burmistrza Mariusza Witka wynika, że należy spodziewać się wniosków również z gminy Ostrzeszów. REKZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest