KRASZEWICE: Pokazali, kto tu rządzi

– To jest śmiechu warte. Jeżeli to tak ma być, przyjmujemy, niech tak będzie. Możemy stać w kącie, ale zachowajcie odrobinę przyzwoitości – apelował podczas ostatniej sesji do większościowej koalicji opozycyjny radny Jan Puchała. Na próżno.
Kiedy przyszło do powołania 3-osobowej komisji rewizyjnej, radny Daniel Pyrgiel zaproponował, aby w jej skład weszli radni Małgorzata Broniecka, Marcin Cichosz i… należący do opozycyjnego Klubu Radnych ,,Razem dla Gminy Kraszewice’’ Jan Mamiak, co spotkało się ze sprzeciwem przewodniczącego klubu Jana Puchały.

BYLE NIE WOJTASZEK

– Uważam jako szef klubu, że powinno nam przypaść w udziale zaproponowanie członka do komisji… – wyznał Puchała.
– To może pan teraz to zrobić – przerwał mu przewodniczący rady Artur Chowański.
– Chwileczkę, ja nie lubię, jak ktoś robi porządek w czyimś domu – odparł Puchała. – Uważam, że przedstawiciela naszego klubu powinniśmy zaproponować my. Ja szanuję wypowiedź pana Daniela, ale w imieniu naszego klubu zgłaszam kolegę Jana Wojtaszka.
Tłumacząc w czym problem, Puchała powołał się na interpretację prawną zamieszczoną na portalu prawo.pl., zgodnie z którą wypełnienie zobowiązania art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym powołania w skład komisji rewizyjnej przedstawicieli wszystkich klubów działających w radzie (…) wymaga zachowania odpowiedniej procedury podczas ustalania jej składu. – Należy przyjąć, że ustawodawca używając określenia ,,przedstawiciel klubu’’ zapewnił klubom automatyczne wskazanie swojego reprezentanta do komisji – czytał Puchała. – Gdyby było inaczej, użył by innego sformułowania, np. ,,rada powołuje w skład komisji rewizyjnej co najmniej po jednym członku z każdego klubu’’.
Puchała powtórzył, że kandydatem ich klubu (w jego skład wchodzą Jan Puchała, Jan Wojtaszek, Jan Mamiak i Karol Golanowski) na członka komisji rewizyjnej jest Jan Wojtaszek. Poprosił też, aby obecny na sesji radca prawny zajął stanowisko w tej sprawie.
– Portal prawo.pl nie jest żadnym źródłem prawa… – zaczął mecenas Wojciech Zieleziński. Przypomniał również, że radny Pyrgiel zgłosił 3 kandydatów. – Klub zgłasza kandydata, jak rozumiem jeden z kandydatów zgłoszonych przez radnego Pyrgla…
– Jest też w klubie – pospiesznie dodał Chowański.
– Jest również w klubie, tak – dokończył radca. – Ustawa stanowi, że klub musi mieć przedstawiciela swojego w komisji rewizyjnej – kontynuował Zieleziński. – Nie stanowi, że musi to być kandydat wybrany przez przewodniczącego, szefa danego klubu – podsumował.

ŁAPANIE ZA SŁÓWKA

Tu radny Puchała zwrócił uwagę na nieścisłość wypowiedzi radcy. – To nie jest mój przedstawiciel, tylko to jest przedstawiciel klubu – wyartykułował
– Ja się nie wypowiedziałem nieściśle… – zaprzeczył Zieleziński.
– Nie, tak przed chwilą pan powiedział, że to jest przedstawiciel szefa klubu – obstawał przy swoim Puchała.
– Zgłoszony przez szefa klubu – upierał się radca.
– Nie, nie powiedział pan ,,zgłoszony przez szefa klubu’’ – nie ustępował Puchała. – Nie chodzi mi o to, nie będziemy się za słówka łapać.
– To pan mnie łapie za słówko – odrzekł mecenas Zieleziński.
– Proponowałbym, żeby wypowiedź pana radcy była również zamieszczona w protokóle – oświadczył Puchała.
– Protokole – pozwolił sobie na uwagę radca.
– Niekoniecznie. Jedna i druga forma jest poprawna – ripostował radny.

GŁOSOWAĆ, TYLKO JAK

W końcu przewodniczący postanowił przejść do głosowania. – Są 4 kandydatury i w kolejności podania ich, w kolejności alfabetycznej (…) będziemy głosować. Głosujemy nad każdym kandydatem – oświadczył.
Powstał jednak problem, czy każdy z głosujących ma do dyspozycji trzy głosy (tyle, ile wynosi skład komisji rewizyjnej), czy może jednak cztery (bo tylu kandydatów zostało zgłoszonych).
Przewodniczący rady początkowo twierdził, że trzy. – Ale jest 4 kandydatów – przypomniał radca prawny. Przyjęto więc, że cztery.
Tak jak można było przewidzieć, radni nie zaaprobowali, aby Jan Wojtaszek znalazł się w komisji rewizyjnej. Teoretycznie Klub Radnych ,,Razem dla Gminy Kraszewice’’’ w komisji rewizyjnej reprezentować będzie Jan Mamiak.

ŚMIECHU WARTE

Dalej poszło już gładko. Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Sylwia Kolenda, Marcin Cichosz, Daniel Pyrgiel, Karol Golanowski i Sylwester Gołdyn) zaproponowała radna Małgorzata Broniecka.
– Czy na tym ma polegać łączenie, że będziecie nas wstawiać tam, gdzie chcecie? – pytał zniesmaczony takim procedowaniem Puchała. – Naprawdę, ja nie mam nic przeciwko Karolowi, ale zachowajcie odrobinę powagi i dajcie zgłosić swoich swoim. To jest śmiechu warte. Jeżeli to tak ma być, przyjmujemy, niech tak będzie. Możemy stać w kącie, ale zachowajcie odrobinę przyzwoitości.
Radny Jan Wojtaszek zwrócił też uwagę, że do komisji budżetowej zaproponowano dwóch kandydatów z jednej miejscowości (chodzi o radnych Cichosza i Gołdyna z Kuźnicy Grab.). W odpowiedzi usłyszał od Cichosza, że przecież w jednej z poprzednich kadencji też tak było, tyle że było dwóch radnych z Jeleni. – I jakoś to wam nie przeszkadzało – podsumował.
Zaproponowany przez Broniecką skład komisji budżetowej uzyskał aprobatę rady. Podobnie jak wskazany przez radnego Gołdyna skład Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług (Paweł Ilski, Mirosława Kaminik, Jolanta Łuszczek, Jan Mamiak i Józef Wojtaszek).
Kandydatów do komisji oświaty zaproponował radny Marcin Cichosz. W gronie tym znalazł się Jan Wojtaszek, który nie wyraził jednak zgody na kandydowanie (ostatecznie Wojtaszek nie znalazł się w żadnej stałej komisji rady). W skład komisji weszli Małgorzata Broniecka, Jolanta Łuszczek, Jan Puchała, Józef Wojtaszek i Mirosława Kaminik.
Komisje ze swojego grona wybrały przewodniczących (rewizyjna – Broniecka, budżetowa – Gołdyn, rolnictwa – Kaminik i oświatowa – Puchała).

PENSJA DLA WÓJTA

Rada uchwaliła też miesięczne wynagrodzenie dla wójta gminy. Konrad Kuświk zarabiać więc będzie 8.646 zł brutto, na co składa się wynagrodzenie zasadnicze – 4.700 zł, dodatek funkcyjny – 1.800 zł, dodatek specjalny (20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) – 1.300 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę (18% wynagrodzenia zasadniczego) – 846 zł

PIERWSZA SKARGA

Rada – w zgodzie z ustawą – dokonała niezbędnych zmian w statucie gminy. Ich przyjęcie pozwoli m.in. na powołanie nowej komisji – Skarg, Wniosków i Petycji. Jedną z pierwszych, jaką przyjdzie jej rozpatrzyć będzie najpewniej skarga ,,w sprawie dotyczącej niedopełnienia obowiązków przez byłego Wójta Gminy Kraszewice, co doprowadziło do zgubienia w ewidencji dróg gminnych, a przez to przyjęcie bez podstawy prawnej tych dróg przez osoby nieuprawnione’’, o wpłynięciu której poinformował przewodniczący Artur Chowański. Skarga ta pierwotnie dotarła do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, lecz ten przekazał ją do rozpatrzenia do kraszewickiej rady.
– Tę skargę składam na razie na ręce komisji rewizyjnej, pani przewodniczącej. Jak będzie powołana komisja skarg i wniosków, ewentualnie będzie można tę skargę rozpatrywać – wyznał Chowański.
JURZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest