Mroczeń: Szkoła bez zadań domowych

,,Szkoła bez zadań domowych’’ – to projekt, który od nowego roku szkolnego będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Mroczeniu.
– Po ankietowaniu rodziców stwierdziliśmy, że największe trudności młodzieży sprawiają przedmioty takie jak: język polski, matematyka, fizyka i języki obce – wyznał na zwołanej w miniony wtorek konferencji prasowej dyrektor Andrzej Tyra. – W związku z tym pani wójt w arkuszach organizacyjnych dołożyła po jednej godzinie w tygodniu z tych przedmiotów, tak aby nauczyciele mogli spokojnie realizować podstawy programowe, a jednocześnie mieć czas na ćwiczenia zadań. Jednocześnie poloniści będą mogli spokojnie uczyć pisania dłuższych form wypowiedzi na lekcjach. Dlatego też nauczyciele tych przedmiotów nie będą do domu zadawać zadań, ćwiczeń, wypracowań, to wszystko będzie robione w szkole. To samo będzie na językach obcych, fizyce, co nie znaczy, że uczniowie nie będą mieli obowiązkówów przygotowania się do zajęć. A więc przeczytania lektur, treści z podręczników, przygotowania do sprawdzianów, kartkówek czy też do ogólnego przygotowania się do lekcji.
Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek zapewniła, że w budżecie gminy znajdą się środki na dodatkowe komplety podręczników, tak aby uczniowie nie musieli nosić ich do szkoły.
– Ograniczymy tym sposobem ciężar tornistrów czy plecaków, które młodzież nosi ze wszystkimi podręcznikami na co dzień do szkoły. Spowodujemy tym samym odciążenie kręgosłupów – dodał dyrektor szkoły
Nauczycielka matematyki Urszula Barteczka nie ukrywała, że realizacja projektu będzie wymagała od nauczycieli ogromnego przewartościowania pracy. – Aczkolwiek od kilku lat, próbujemy realizować zadania, o których dzisiaj było głośno – mówiła. – Nauczyciel będzie zobowiązany to tego, że to co do tej pory uczeń odrabiał w domu, teraz musi zrealizować na lekcji, czyli bardziej skupić się na treściach związanych z umiejętnościami niż na typowym wykładzie czy przekazywaniu wiadomości, a zarazem na bieżąco je przyswajać i wykorzystywać.
Jak się okazuje – o czym mówiła przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Hojka-Hartman – zdecydowana większość rodziców była za tym, aby projekt ten był realizowany. – Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała ten nowy model nauczania dając zielone światło do jego realizacji – przyznała.
Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek nie ukrywała, że chciałaby, aby projekt ten był również realizowany w szkole w Baranowie, a docelowo także w innych szkołach. ŁMZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest