Odnawialne Źródła Energii na finiszu

Wszystko wskazuje na to, że do końca maja br. na terenie czajkowskiej i kraszewickiej gminy zakończy się instalacja kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną. Wyłoniona już bowiem została w drodze przetargu firma, która ma się tym zająć. Najpóźniej w lipcu zakończony też powinien zostać proces montowania instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów.

CZAJKÓW/KRASZEWICE

W Czajkowie na ogłoszenie o przetargu na montaż instalacji solarnych w sumie odpowiedziały dwie firmy. Najkorzystniejszą ofertą okazała się ta, złożona przez spółkę FLEXIPOWER GROUP z Woli Zaradzyńskiej, opiewająca na 2.679.295 zł brutto. I choć oferta złożona przez inną firmę była o blisko 70 tysięcy niższa, to jednak ta pierwsza uzyskała więcej punktów. W postępowaniu kryterium oceny ofert była bowiem nie tylko cena (60%), ale także termin realizacji (20%) oraz okres rękojmi na wykonane prace montażowe (20%). Co prawda oferta złożona przez firmę FLEXIPOWER cenowo prezentowała się gorzej, ale już termin realizacji (do 31 maja) okazał się o 14 dni krótszy, a zaproponowany okres gwarancji wynosił nie 5 a 7 lat.
– Wybraliśmy najlepszą ofertę i w tej chwili rozesłaliśmy tę informację do firm, które przystąpiły do przetargu. Do czasu podpisania umowy nie można jeszcze mówić, że przetarg został rozstrzygnięty – uściśla wójt Czajkowa Henryk Plichta.
Przyznać też trzeba, że zaproponowana kwota nie mieści się w tej, jaką założyła Gmina Czajków ogłaszając przetarg na tę inwestycję, która w 85% jest finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego, gdzie różnica wynosi ok. 70 tysięcy zł. – Dla mieszkańca, który płaci tylko 15% to będzie niewielka różnica – zapewnia jednak wójt Plichta.
Jeżeli wybór ten nie spotka się z żadnym odwołaniem, najpewniej w najbliższych dniach dojdzie do podpisania umowy z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą i na dachach domów zainteresowanych mieszkańców czajkowskiej i kraszewickiej gminy znów pojawią się monterzy (wcześniej zamontowane tam już zostały wytwarzające energię elektryczną panele fotowoltaiczne), którzy zajmą się teraz instalacją kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną, które w sumie będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w 205 indywidualnych gospodarstwach domowych.
Wtedy prace ruszyłyby już w pierwszych dniach mają. Czy skończą się w wyznaczonym do końca maja terminie? – Ta firma twierdzi, że tak – uspokaja wójt Plichta. – Z tego co słyszałem, posiada ona 70 ekip montażowych – dodaje.
Przypomnijmy, Gminie Czajków (jako liderowi projektu) udało się pozyskać blisko 5,2 mln zł dofinansowania w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice”, co stanowi 85% całkowitej wartości projektu. W ramach zadania w sumie wybudowanych zostanie 440 instalacji w 307 lokalizacjach. Zakończony już został pierwszy etap dot. budowy 235 instalacji fotowoltaicznych (136 na terenie Gminy Czajków, 99 na terenie Gminy Kraszewice). Teraz do końca maja powstać ma 205 instalacji solarnych (94 na terenie Gminy Czajków, 111 na terenie Gminy Kraszewice).

OSTRZESZÓW

Najpewniej w najbliższym czasie rozstrzygnięty też zostanie przetarg na realizacje podobnego projektu na terenie Gminy Ostrzeszów. Wcześniej bowiem pierwszy przetarg – z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych wykonawców – nie przyniósł rozwiązania. Na szczęście Marszałek Województwa Wielkopolskiego przychylił się do wniosku m.in. samorządu Ostrzeszowa i do 30 września 2019 r. przedłużył termin realizacji projektu, co w Ostrzeszowie pozwoliło na ogłoszenie nowego przetargu, do którego zgłosiło się aż 7 podmiotów.
Przypomnijmy, że miejscowemu samorządowi na realizację opiewającego na ponad 8,4 mln zł projektu udało się pozyskać 6,5 mln zł dofinansowania. Dzięki tym środkom na terenie miasta i gminy zainstalowanych ma zostać 414 instalacji fotowoltaicznych i 132 instalacji solarnych.
Jak mówi burmistrz Patryk Jędrowiak, trwa analiza złożonych ofert i jeżeli wszystkie przebiegnie pomyślnie to jest szansa na rozstrzygnięcie przetargu do końca kwietnia.
– Tak jak i wszystkie samorządy, w tym Gmina Czajków, czekaliśmy na wiążącą opinie w w sprawie zasad uznania prawidłowości ofert składanych drogą elektroniczną, przez co postępowanie jeszcze nie zostało zakończone – wyznaje burmistrz. Uspokaja równocześnie, że nie ma żadnego zagrożenia jeśli chodzi o terminowość wykonania projektu. Cała inwestycja ma być bowiem zrealizowana do 26 lipca br.
JURZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest