OSTRZESZÓW: Mniejsze pieniądze na walkę z bezrobociem

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie otrzymał na bieżący rok niewiele ponad 700 tys. zł. ze środków Funduszy Pracy. To o około 200 tys. zł. mniej niż w roku ubiegłym. Zdecydowana większość przyznanej kwoty (663 tys. zł.) przeznaczona jest na aktywizację zawodową. 238 tys. zł. posłuży refundacji tworzenia miejsc pracy.

– Planujemy utworzyć miejsca pracy dla 17 bezrobotnych. Kwota dofinansowania na jedno miejsce pracy to jest 14 tysięcy – mówiła podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ostrzeszowie dyrektor PUP Ewa Rycerska. Na prace interwencyjne zabezpieczono z tej samej puli 145 tys. zł., co pozwoli na zatrudnienie 30 bezrobotnych. Znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z zeszłym rokiem uległy środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Z 590 tys. zł. ograniczono je do zaledwie 173 tys. zł., a dofinansowanie na jednego pracownika wynosi 5 tysięcy. Dodatkowe środki na aktywizację osób poszukujących pracy pozyskać można z funduszy unijnych. Wojewódzki Urząd Pracy Pracy już uruchomił procedury umożliwiające ubieganie się o tego typu wsparcie.
– Z tym, że dla poszczególnych powiatów kwota jest już z góry zaplanowana – zaznacza E. Rycerska – Myśmy wiedzieli o wysokości środków z Europejskiego Funduszu Społecznego już w grudniu. I tak, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ta kwota wynosi 735 tysięcy złotych, a program POWER, czyli aktywizacja osób młodych, do trzydziestego roku życia 1.227 tysięcy złotych.
Ze środków unijnych, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie zamierza zaktywizować 156 młodych bezrobotnych, 68 poprzez staże, 60 poprzez szkolenia i 28 poprzez dotacje.
– WRPO, czyli aktywizacja osób powyżej trzydziestego roku życia, wysokość projektu 617 tysięcy dla 73 bezrobotnych i też będą podobne formy, czyli dotacje dla 25 osób, prace interwencyjne dla 10, szkolenia dla 20 i staże dla 18 – wylicza dyr. PUP.
W tym przypadku wnioski składać będzie można od kwietnia. Dyrektor Rycerska zwraca ponadto uwagę na zmiany w procedurach związanych z zatrudnianiem obcokrajowców. Składając oświadczenie o takim zamiarze, pracodawca musi uiścić opłatę w wysokości 30 złotych. W bieżącym roku Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie przyjął już około 600 takich oświadczeń, a także udzielił ponad 40 zezwoleń na prace sezonowe, co do końca ubiegłego roku było kompetencją wojewody.
-Dotyczy to zatrudnienia cudzoziemca do pracy na okres dziewięciu miesięcy, czyli jest to okres dłuższy w porównaniu z oświadczeniem, które opiewa tylko na sześciomiesięczny okres zatrudnienia. Przy czym dotyczy to pracy tylko w określonych branżach, takich jak turystyka, gastronomia i ogrodnictwo – wyjaśnia Ewa Rycerska.
Szczegółowe informacje na temat aktywnych form walki z bezrobociem znaleźć można na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.
REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest