OSTRZESZÓW: Muszą jeszcze raz przeliczyć głosy

Sąd Okręgowy w Kaliszu postanowił stwierdzić nieważność wyborów do Rady Powiatu w Ostrzeszowie przeprowadzonych 21 października w okręgu wyborczym nr 2. Jako zasadny uznał bowiem złożony przez Komitet Wyborczy Lewica i Bezpartyjni protest dotyczący nieprawidłowego przeliczenia głosów przez Obwodową Komisję Wyborczą w Mikstacie. W konsekwencji może to doprowadzić do zmian w Radzie Powiatu Ostrzeszowskiego.

Rozprawa odbyła się m.in. z udziałem pełnomocnika wyborczego KKW Lewica i Bezpartyjni, Komisarza Wyborczego i przewodniczących komisji.
– Sąd postanowił stwierdzić nieważność wyborów do Rady Powiatu w Ostrzeszowie przeprowadzonych w dniu 21 października w Okręgu Wyborczym nr 2 (gminy Mikstat, Grabów, Kraszewice, Doruchów i Czajków – przyp. red.) – poinformowała nas sędzia Ewa Głowacka-Andler, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kaliszu.
Równocześnie Sąd stwierdził wygaśnięcie mandatów wybranych w tym okręgu radnych: Marianny Powązka, Ignacego Śmiatacza, Ewy Kubiak, Radosława Gatkowskiego, Katarzyny Sójki, Walentego Okonia, Jerzego Muchy i Stefana Hebisza.
– Sąd postanowił zarządzić ponowne ustalenie wyników głosowania w obwodzie nr 1 w okręgu wyborczym nr 2 – mówi sędzia. W tym też celu nakazał powołanie nowej Obwodowej Komisji Wyborczej do spraw ustalania wyników głosowania w obwodzie nr 1 w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach do Rady Powiatu w Ostrzeszowie.
Na wydane 10 stycznia postanowienie przysługuje zażalenie. Jeżeli takie nie wpłynie (zażalenie lub też wniosek o uzasadnienie postanowienia), uprawomocni się ono po upływie 7 dni.
Co dalej? W momencie, kiedy wyrok się uprawomocni Komisarz Wyborczy w Kaliszu powiadomi Wojewodę Wielkopolskiego o w/w rozstrzygnięciu. Jak nas poinformowała Agnieszka Jakubowska, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu, wszczęte też zostaną procedury zmierzające do powołania nowej Obwodowej Komisji Wyborczej w Mikstacie w celu ponownego przeliczenia głosów w mikstackim obwodzie, którego dotyczy skarga.
– Wnioskodawcy wnioskowali, by dokonać ponownego przeliczenia głosów, mając na uwadze uchybienia komisji obwodowej, które zostały przed sądem udowodnione – nie kryje zadowolenia Arkadiusz Suchanecki, pełnomocnik wyborczy KWW Lewica i Bezpartyjni.

CO PRZYNIESIE TO LICZENIE?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Sąd, który zażądał dostarczenia zdeponowanych kart do głosowania ze wskazanego obwodu, aż w 23 przypadkach dopatrzył się błędu polegającego na uznaniu przez komisję wyborczą danego głosu za nieważny. Ponoć w 21 przypadkach był to głos, który powinien przypaść kandydatowi Lewicy, w dwóch – PSL.
Stąd decyzja, aby wszcząć procedury zmierzające do ponownego przeliczenia (obowiązuje skomplikowana metoda d’Hondta) głosów. Jeśli potwierdzą się wyliczenia Sądu, wiele wskazuje na to, że swój mandat może stracić radny Walenty Okoń z Bezpartyjnych dla Ziemi Ostrzeszowskiej (obecny przewodniczący Rady Powiatu), a obejmie go Tomasz Maciejewski z Lewicy i Bezpartyjnych, co może doprowadzić do pewnych przetasowań także w samej radzie.
W tej sytuacji, po uprawomocnieniu się wyroku Wojewoda Wielkopolski wyda decyzję o wygaszeniu mandatów 8 radnych, zarządzone też zostanie powołanie nowej komisji w celu przeliczenia głosów w mikstackim obwodzie. Następnie zwoła posiedzenie Rady, podczas którego zaistnieje konieczność ponownego przeprowadzenia wyboru jej przewodniczącego i jego zastępców, jak również komisji. Wcześniej radni, którym wygaszone zostały mandaty będą musieli złożyć ponownie ślubowanie. JUR

O CO CHODZI?

Skarga, jaką do Sądu Okręgowego w Kaliszu złożył Komitet Wyborczy Lewica i Bezpartyjni jest pokłosiem podejrzeń, jakoby komisje wyborcze w nieprawidłowy sposób traktowały fakt postawienia znaku „x” na jednej liście, ale przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów. Pytani o to członkowie różnych komisji przekonywali bowiem, że takie głosowanie było nieważne. I tak pewnie było traktowane. Tymczasem głos ten powinien być zaliczony temu kandydatowi, który był wyżej na liście. A że w obwodzie obejmującym miasto Mikstat i Mikstat Pustkowie doliczono się 44 głosów nieważnych, w tym aż 29 z tego powodu, Komitet Wyborczy Lewica i Bezpartyjni (Lewica) złożył w sądzie wniosek o ponowne przeliczenie głosów w tym obwodzie.
W sytuacji, gdy Lewicy zabrakło zaledwie 17 głosów, aby kosztem Bezpartyjnych dla Ziemi Ostrzeszowskiej (Bezpartyjni) zdobyć w powiecie jeden mandat więcej – głosy te mogły w znaczący sposób zaważyć na ostatecznych wynikach wyborów.
Hipotetycznie mogło być też tak, że zaliczone do nieważnych głosy, po ich prawidłowym zakwalifikowaniu wzmocnią, ale np. listę Bezpartyjnych czy PiS, bo okaże się, że były oddane na kandydatów tych ugrupowań. W tym przypadku zwiększyłoby to jednak tylko ich przewagę, nie powodując żadnych zmian w samej radzie.Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest