Ostrzeszów: Ponad 2 miliony złotych na opiekę nad seniorami

Ponad 2 mln zł pozyskała spółka Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na doposażenie Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego miejscowego szpitala. 19 marca w Starostwie nastąpiło oficjalne podpisanie umowy w tej sprawie.

Swoje podpisy pod dokumentem złożyli – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska oraz prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Marek Nowiński. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. starosta Lech Janicki wraz z członkami Zarządu Powiatu oraz przedstawiciele Komisji Zdrowia. Jak podkreśliła Wodzińska, środki WRPO pokryją aż 85% kosztów przedsięwzięcia, polegającego na zakupie blisko 450 elementów szpitalnego wyposażenia, w tym: specjalnych łóżek i materacy, systemów odprowadzających wilgoć i ułatwiających zachowanie higieny; systemów myjących, pomagających w pielęgnowaniu pacjentów, a także systemów zapobiegających powstawaniu zakrzepicy i wspomagających oddychanie.
Zdaniem Wodzińskiej, wspieranie medycyny paliatywnej ma szczególne znaczenie właśnie teraz, kiedy coraz większy odsetek stanowią w społeczeństwie osoby w podeszłym wieku.
– Na ponad 50 wniosków złożonych, 27 otrzyma dofinansowanie – dodała. – Łączna pula środków, która została przeznaczona na oś priorytetową „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną” to ponad 120 mln zł, przekazanych dla ośrodków zdrowia, zakładów opieki zdrowotnej na terenie naszego województwa.
Przygotowany przez OCZ projekt, na który przyznane zostało dofinansowanie nosi nazwę „Poprawa jakości życia poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej przy OCZ w Ostrzeszowie i oddziałów szpitalnych w ramach restrukturyzacji OCZ jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne”.
– Regionalne Centrum Opieki Senioralnej zajmować się będzie dostarczaniem kompleksowych rozwiązań opiekuńczych dla osób w zaawansowanym wieku, w stanie terminalnym oraz pomagać osobom po poważnych chorobach w powrocie do normalnego funkcjonowania – wyjaśniał prezes Nowiński. – Projekt jest innowacyjnym rozwiązaniem, łączy w sobie działania medyczne, społeczno-kulturowe, z zachowaniem zasad ekonomii.
Wyróżniającą cechą projektu jest to, że w jednym miejscu osoby starsze i chore będą mogły liczyć na kompleksową pomoc we wszystkich zakresach potrzeb.
– Każda osoba będzie miała indywidualną opiekę, koordynowaną przez szpital – zaznaczył Nowiński.
Wartość całego projektu, na który pozyskano dofinansowanie to ponad 2.900 tys. zł. Pozostałą potrzebną kwotę dołoży samorząd powiatowy, w ramach corocznej transzy w wysokości miliona złotych. Prace przy budowie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej ruszyć mają już wiosną tego roku. REKZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest