Są środki na dofinansowanie lokalnych inwestycji drogowych

Tylko do 15 kwietnia 2018 r. można składać wnioski na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – poinformowała na poniedziałkowym briefingu prasowym w Kępnie wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska.

W sumie na realizację tego programu przeznaczono 500 mln zł, z czego aż 40 mln trafić ma do samorządów gminnych i powiatowych na terenie Wielkopolski.
Zarówno gminy, jak i powiaty będą się mogły starać o dofinansowanie sięgające od 60 do 80 procent (tu decydujący będzie wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie). Maksymalna kwota dofinansowania wynieść może 5 mln zł.
– Priorytetowo będą traktowane drogi ważne ze względu na dostępność do centrów gospodarczych, inwestycyjnych czy społeczno-kulturalnych, jak również te łączące się z drogami wyższego rzędu – mówi minister Możdżanowska. Podobnie traktowane będą inwestycje w skrzyżowania, obiekty mostowe, wiadukty, ciągi piesze czy pieszo-rowerowe.
Każda gmina może się starać o wsparcie z tego programu jednego zadania, powiat – dwóch.
Do 15 maja Wojewoda przekaże do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju listę zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania zadań – dodaje Andżelika Możdżanowska.
Do 31 maja ministerstwo wyda opinie o zasadności finansowania zgłoszonych inwestycji, po czym Wojewoda dokona ostatecznego podziału środków na zakwalifikowane zadania.
– Kwalifikowane mogą być tylko koszty poniesione na realizację zadania w 2018 roku, ale także koszty przygotowawcze, czyli cała dokumentacja techniczna i projektowa – podkreśla minister Możdżanowska. JURZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest