Menu główne

Tak dla transplantacji

Już po raz dziesiąty w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie rozbrzmiało głośne „Transplantacja – jestem na TAK”. Jubileuszowa edycja akcji przebiegała pod hasłem „Nie zabieraj narządów do nieba. W niebie wiedzą, że potrzebne są na ziemi”.

Tegoroczna akcja zapoczątkowana została 12 kwietnia, kiedy grupa uczniów ZS nr 1 określana mianem liderów zdrowia, wraz z pomysłodawczynią i koordynatorką przedsięwzięcia Dorotą Pilarską uruchomiła na terenie miasta pięć punktów informacyjnych promujących wiedzę dotyczącą znaczenia dawstwa narządów. Punkty takie powstały we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych, a także w Galerii „Borek”. Te same osoby tydzień później pojawiły się na ulicach, by rozmawiać na ten temat z przechodniami. Podsumowanie wszystkich podjętych działań nastąpiło natomiast 24 kwietnia w auli Zespołu Szkół nr 1.
– Celem akcji jest przekazanie podstawowych wiadomości na temat transplantacji narządów i tkanek, pozwalających w obiektywny sposób wyrobić sobie opinię, pogląd na temat transplantacji – mówił do zebranych dyrektor Dariusz Grzesik. – Naszym celem jest również to, aby zachęcić uczniów do rozmowy w gronie rodziny i najbliższych na ten właśnie ważny temat. Każda osoba dorosła podpisująca oświadczenie woli, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia, daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie oświadczenia ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli.
Podczas uroczystości podziękowania za pracę wychowawczą, dydaktyczną i profilaktyczną odebrała D. Pilarska. Dziękowano też staroście Lechowi Janickiemu, który od początku wspiera inicjatywę swoim patronatem.
– Ratujmy życie za wszelką cenę – zaapelował starosta. – Starajmy się pomagać drugiemu człowiekowi, to największe dobro, jakie możemy mu wyświadczyć.
Dzięki zaproszonym gościom, problematykę transplantacji mogliśmy poznać z różnych punktów widzenia. Prelekcja dr Katarzyny Smykał-Jankowiak z Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu dostarczyła słuchaczom wiedzy o charakterze medycznym, a ksiądz Marcin Humeniuk spojrzał na problem z religijnego punktu widzenia. Z dużym zainteresowaniem słuchano także wspomnień i refleksji Jana Stępnia ze Stowarzyszenia Sport po Transplantologii, który żyje dzięki przeszczepieniu nerki. Muzycznym urozmaiceniem spotkania były występy zespołu Wrack. REK« (Poprzedni)