Tysiąc podpisów w sprawie ekspresowej jedenastki

Mieszkańcy Ostrzeszowa i okolic zebrali ponad tysiąc podpisów pod listem skierowanym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczącym planowanego przebiegu drogi ekspresowej nr 11.

Pismo trafiło też na ręce burmistrza Mariusza Witka. W akcję zbierania podpisów zaangażowali się mieszkańcy sołectw Niedźwiedź, Olszyna i Kuźniki, a także Dzielnicy nr 3 i Osiedla Młodych, których w największym stopniu interesuje to, jak przebiegać będzie ekspresowa jedenastka.
– To właśnie w tej chwili należy zwrócić uwagę, żeby już przystąpiono do innej koncepcji niż ta z 2005 roku – zaznaczyła przewodnicząca Dzielnicy nr 3 Krystyna Rajska. – Kiedy projekt będzie już gotowy to niewiele będziemy mieli do powiedzenia, bo każda zmiana to kolejne miliony złotych. Tym bardziej, że w odpowiedzi na pismo, które wystosował pan burmistrz już było podkreślone, że „niewykluczone jest, iż w jednym z korytarzy znajdą się warianty wyznaczone w studium techniczno-ekonomicznym z 2005 roku”. Ale pocieszająca jest także w tym piśmie wiadomość, że będzie przeprowadzona analiza środowiskowa i że będą brane pod uwagę opinie społeczeństwa oraz władz samorządowych.
Wspomniane studium z 2005 roku budzi wątpliwości z wielu powodów. Zakłada m.in., że droga S11 przechodziłaby przez środek wsi Olszyna, w bliskim sąsiedztwie wzniesienia Bałczyna, a także nowobudowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Negatywnego wpływu na inwestycji obawiają się ponadto mieszkańcy sołectwa Kuźniki i miejscowości Niedźwiedź, gdzie mogłaby zaistnieć konieczność wyburzania części domów jednorodzinnych. Burmistrz Witek podzielił te obawy i na początku marca przesłał na adres GDDKiA w Poznaniu pismo wyrażające poparcie dla przedłożonych mu postulatów. Potwierdził to także w trakcie ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej.
– Przebieg drogi S11 jest bardzo istotny, bardzo ważny, ale również wymagany dla Miasta i Gminy Ostrzeszów – podkreślił. – Nikt nie mówi dzisiaj, gdzie mają się znajdować węzły, przez które będziemy mogli wjechać na S11. Dziękując za zebrane podpisy, chcę zapewnić wszystkich mieszkańców, że będę reprezentował te interesy, które zapewnią optymalny przebieg trasy S11, jak również zapewnią miastu możliwość korzystania z tej trasy, w połączeniu z innymi trasami szybkiego ruchu czy autostradami.
Optymalne rozwiązanie to takie, które zapewni maksymalne odsunięcie planowanego korytarza drogi od terenów zabudowanych. REKZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest